Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

158activities

1
23 Sep, 17:00
Τέχνες και πολιτισμός
7th Up to Youth Festival Game
PlanBe, Plan it, Be it
#adapt styles of leadership, #self-awareness, #develop artistic networking, #Critical thinking, #teamwork approaches, #Collaboration
Συμμετοχή
1
Πολιτική δέσμευση
SEAL CYPRUS
#human resources management, #advise on conflict management, #advocate human rights agreements, #principles of sharing work through social media, #cultivate dialogue in society, #arrange campaign actions
3
PlanBe, Plan it, Be it
#team building, #Critical thinking, #cultural history, #develop problem solving strategy, #encourage cultural diversity, #encourage creativity in the team
1
Τέχνες και πολιτισμός
PlanBe, Plan it, Be it
#develop problem solving strategy, #team building, #cultural history, #Critical thinking, #encourage creativity in the team, #encourage cultural diversity
1
Τέχνες και πολιτισμός
PlanBe, Plan it, Be it
#Critical thinking, #cultural history, #encourage cultural diversity, #develop problem solving strategy, #encourage creativity in the team, #team building
7
PlanBe, Plan it, Be it
#environmental science, environmental protection, #environmental sustainability, #creative thinking, #work with hands, #ecosystems, #flower and plant producing, #ecosystems, #environmental sustainability, #ecological and economic awareness, #environmental science, environmental protection, #Critical thinking, #encourage sustainability, #stimulate environmental awareness, #teamwork approaches, #creative thinking, #design, #adhere to environmentally-sustainable work practices, #construction teamwork, #work with hands, #support service users in practical skills, #Can adopt to a sustainable lifestyle that respects the environment, and the physical and mental wellbeing of self and others, while seeking and offering social support, #encourage creativity in the team, #advise on waste management procedures
2
Περιβάλλον & Οικολογία
PlanBe, Plan it, Be it
#encourage sustainability, #environmental sustainability, #construction teamwork, #support service users in practical skills
19
Περιβάλλον & Οικολογία
PlanBe, Plan it, Be it
#creative thinking, #work with hands, #flower and plant producing, #ecological and economic awareness, #ecosystems, #environmental sustainability
1
Περιβάλλον & Οικολογία
PlanBe, Plan it, Be it
#environmental sustainability, #design, #encourage creativity in the team, #teamwork approaches, #stimulate environmental awareness
1
Διεθνή και διαπολιτισμικά
PlanBe, Plan it, Be it
#teamwork approaches, #creative thinking, #problem solving, #digital competencies, #improve intercultural communication methods
1
Περιβάλλον & Οικολογία
PlanBe, Plan it, Be it
#work with hands, #environmental science, environmental protection, #stimulate environmental awareness, #environmental sustainability, #Critical thinking, #creative thinking, #Can adopt to a sustainable lifestyle that respects the environment, and the physical and mental wellbeing of self and others, while seeking and offering social support
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists