Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

The myth of Siren Leucosia

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

The myth of Siren Leucosia

Συμμετοχή

Σχετικά

An outdoor escape game played on the Cities of Learning platform can provide participants with a fun and engaging way to develop a range of skills and knowledge.

  1. Collaboration and teamwork: Participants will have to work together in small teams to solve puzzles, complete challenges, and find clues. Through collaboration and teamwork, they will learn how to communicate effectively, delegate tasks, and work towards a common goal.
  2. Problem-solving and critical thinking: The game will require participants to use their problem-solving and critical-thinking skills to decipher clues and solve puzzles. You will learn how to analyze information, identify patterns, and use logic to reach a solution.
  3. Time management and organization: The game will have a time limit, which will require participants to manage their time effectively and prioritize tasks. You will learn how to stay organized and work efficiently.
  4. Cultural awareness and appreciation: The game can be designed to incorporate local history, landmarks, and culture. Participants will learn about the city and its culture, and develop a deeper appreciation for its heritage.
  5. Technological skills: The game will require participants to use technology such as smartphones and QR codes. They will learn how to use these tools effectively and develop their technological skills.


Content of the game:
The storyline will be based on Leucosia, a siren and one of the daughters of Acheloos and Melpomene and its name translates as "White State" or city of White Gods.

Nicosia is internationally known not by its Greek name, but by the Italian-French Nicosia (Nicosie). In ancient times the city was one of the ancient kingdoms of Cyprus. In recent times the name was changed to Kallinikisi and then to Lefkothea, Lefkosia and Nicosia. The Frankish conquerors, for inexplicable reasons, after passing through the area wrote about "Civitas Nicosie" hence the English Nicosia, as the Cypriot capital is known throughout the world.

Through this escape game, you will learn about the Myth of Leucosia and the history of the city of Nicosia.

Completing an outdoor escape game of open badges on the Cities of Learning platform can provide individuals with recognition, skill development, motivation, networking opportunities, and access to additional learning opportunities. It can also serve as a fun and engaging way to learn and explore new environments.

Badge earners can display the 'The Myth of Siren Leucosia' badge on their social media profiles, or other platforms to showcase their achievements in creative problem-solving and cultural awareness.

The international partners' consortium uses and promotes *Green Badges. * This badge system is proudly co-funded by the European Union's Erasmus+ programme

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Prince saves Leucosia
Υποχρεωτικό
45 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#team building
LIFECOMP
#Critical thinking
ESCO
#cultural history
ESCO
#develop problem solving strategy
ESCO
#encourage cultural diversity
ESCO
#encourage creativity in the team
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 15
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

PlanBe, Plan it, Be it
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists