Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
7

Entrepreneurship Lab Learning Pathway

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Entrepreneurship Lab Learning Pathway

Συμμετοχή

Σχετικά

Set on the learning journey to become more entrepreneurial and career ready!

This playlist provides key resources linked to 6 Entrepreneurship Labs, 6 challenges: YES challenge, HERO challenge, IDEA challenge, EMPATHY challenge, STORYTELLING challenge, DEBATE challenge.

Each step in this learning pathway is a residential (or online) workshop with some videos to watch, some material to read, some tasks to do.

This playlist includes best practices of IFTE (Initiative for Teaching Entrepreneurship) provided for the project DARE - Day One Alliance for Employment that is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Credits:
  • Cover image: Photo by kimi lee on Unsplash

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
YES challenge
Υποχρεωτικό
3 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας
Δραστηριότητες: 6
Ξεκίνησε: 1
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ημέρα
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

SEAL CYPRUS
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists