Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

YES challenge

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

YES challenge

Συμμετοχή

Σχετικά

Accept the YES challenge!

In this activity, you will be able to assess your unique personal character strengths using a standardized test. This will help you focus on things that went well to learn making conscious decisions. This challenge will help you to focus on your strengths to identify and use them consciously – and maybe even in new ways.

This training session will help you to:
  • Identify your strengths and weaknesses.
  • Set goals to improve your skills where needed.
  • Identify and seize opportunities.

Complete the following activities:
1. The “Me at my best” activity
Аnswer the questions on the Worksheet 1: Me at my best individually, followed by a short exchange in pairs.

2. Brief introduction to Positive Psychology
Watch the following video and read additional materials to know more about positive psychology.

3. Character strengths survey
Read through the tasks on Worksheet 2: My character strengths together. Take the character strengths survey individually during a workshop (either online at www.authentichappiness.org or on paper “My top 5 character strengths”).
Use the Worksheet 3 and 4 to reflect on the results individually and in a group.

This activity includes best practices of IFTE (Initiative for Teaching Entrepreneurship) provided for the project DARE - Day One Alliance for Employment that is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Credits:

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

YES challenge Αποκτήστε αυτό το σήμα

Earners of this badge participated in the Employment Lab training session on self-assessment as part of the DARE - Day One Alliance for Employability project. The aim of this training session was to identify strengths, weaknesses and learn how to make conscious decisions.
This badge is the digitally verified micro-credential that you got to know the following:
  • Identify your strengths and weaknesses.
  • Set goals to improve your skills where needed.
  • Identify and seize opportunities.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Complete training session activities.

Δεξιότητες

ESCO
#perform self assessment
ESCO
#identify opportunity
ESCO
#self-reflection
ESCO
#personal development
ESCO
#think positively
ESCO
#identify goals
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (0)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 3 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

SEAL CYPRUS
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists